EKOŠKOLNÍK
▪ ekoprovoz budov
▪ zdravé stravování
▪ přírodní zahrady

O projektech

 

Kurzy a semináře, které na této stránce představujeme, jsou realizovány díky dvěma projektům: projektu Rozšíření vybraných profesí o environmentální přesah a projektu Terapie přírodou a pro přírodu. Organizátorem a garantem všech akcí je Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace.

 

 

Projekt Rozšíření vybraných profesí o environmentální přesah byl zaměřen na vytvoření praktických kurzů pro uklízečky, provozní, ekonomicko-administrativní pracovníky, kuchaře a zahradníky. V průběhu projektu vzniklo 6 odborných vzdělávacích cyklů, z nichž každý obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část, ve které se účastníci seznámí s představovanými postupy, principy a příklady dobré praxe. Všechny kurzy byly ve školním roce 2014/2015 opilotovány a na základě zpětných vazeb od účastníků upraveny do finální podoby, ve které jsou nyní nabízeny zájemcům. Více informací zde.

 

 

 

 

Projekt Terapie přírodou a pro přírodu na předchozí projekt úzce navazuje a podrobněji rozpracovává téma zahradní terapie. Jeho hlavními cíli jsou:

  • Vytvořit vhodné podmínky pro vznik nových přírodních terapeutických zahrad
  • Vytvořit komplexní nabídku krátkodobého a dlouhodobého vzdělávání v oblasti zakládání přírodních terapeutických zahrad a zahradní terapie pro pracovníky školských, zdravotnických a sociálních zařízení
  • Začlenit téma přírodních terapeutických zahrad do Státního programu EVVO, dílčích krajských koncepcí  EVVO a případně i do dalších, zdravotně sociálních koncepcí a tím připravit prostor pro budoucí vznik dalších léčivých zahrad

Více informací zde.

© LIPKA 2019