EKOŠKOLNÍK
▪ ekoprovoz budov
▪ zdravé stravování
▪ přírodní zahrady
Kuchaři

Odkazy

Inspirativní a netradiční recepty Evy Francové

kucharkazesvatojanu.blogspot.cz

Stránky manželů Škvařilových s informacemi o hrašce, spoustou receptů a praktických rad

www.hraska.cz

Svaz PRO-BIO, kde vedle informací o produkovaných biopotravinách najdete i řadu receptů
pro-bio.cz
Mapa farem, obchodů, biklubů a dalších míst, které se vám můžou hodit.
www.adresarfarmaru.cz
Informační portál hromadného stravování, kde najdete informace o spotřebním koši, školení, recepty, možné dodavatele a další užitečné materiály.

www.jidelny.cz

Zdravý talíř – praktická pomůcka zdravé výživy www.healthyplate.eu/cz
Zdravá kuchyň – pomůcka pro nákupy do vaší kuchyně
www.zdravakuchyn.cz
Blog specialistky na zdravotní prevenci a výživu www.margit.cz
Skutečně zdravá škola – program zdravějšího vaření pro školy
www.skutecnezdravaskola.cz
Stránky hnutí, které propaguje zodpovědnější a zdravější stravování jako protiklad rychlým fast-foodům.

www.slow-food.cz

Ekologický institud Veronica www.veronica.cz
Nazeleno.cz – chytrá řešení pro každého www.nazeleno.cz
Ekospotřebitel.cz (Rosa – společnost pro ekologické informace a aktivity Rosa) www.ekospotrebitel.cz
Umění vybírat (šetrné nakupování a další témata) www.umenivybirat.cz
Ekolist – zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii www.ekolist.cz
Fair Trade (Spravedlivý obchod) www.fairtrade.cz
Ekomapa www.veronica.cz/ekomapa
Biospotřebitel biospotrebitel.cz
Hnutí Duha www.hnutiduha.cz
Ekologicky šetrné výrobky
www.cenia.cz
Česko pije z vodovodu zvodovodu.cz
Program Ekoškola (sdružení Tereza) www.ekoskola.cz
Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz
Jak třídit odpad
www.jaktridit.cz
Třídění odpadu www.trideniodpadu.cz
Stránky o parním čištění www.parnicistic.estranky.cz
Hyperbola – server o životním stylu www.hyperbola.cz
Myčky jako zdroj fosforu v komunálních vodách www.sinice.cz
Regionální produkty www.regionalni-znacky.cz
Toxikologické informační středisko www.tis-cz.cz© LIPKA 2019