EKOŠKOLNÍK
▪ ekoprovoz budov
▪ zdravé stravování
▪ přírodní zahrady
Uklízečky

Odkazy

Ekologický institud Veronica www.veronica.cz
Nazeleno.cz – chytrá řešení pro každého
www.nazeleno.cz
Ekospotřebitel.cz (Rosa – společnost pro ekologické informace a aktivity Rosa) www.ekospotrebitel.cz
Umění vybírat (šetrné nakupování a další témata) www.umenivybirat.cz
Ekolist – zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii www.ekolist.cz
Netestováno na zvířatech www.netestovanonazviratech.cz
Fair Trade (Spravedlivý obchod) www.fairtrade.cz
Ekomapa www.veronica.cz/ekomapa
Mapa farem www.adresarfarmaru.cz
Biospotřebitel biospotrebitel.cz
Svaz PRO-BIO pro-bio.cz
Hnutí Duha www.hnutiduha.cz
Naučná stezka Problémy životního prostředí ve městě (Hnutí Brontosaurus a Toulcův dvůr) www.toulcuvdvur.cz/stezkazp
Ekologicky šetrné výrobky
www.cenia.cz
Česko pije z vodovodu zvodovodu.cz
Program Ekoškola (sdružení Tereza) www.ekoskola.cz
Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz
Jak třídit odpad
www.jaktridit.cz
Třídění odpadu www.trideniodpadu.cz
EKO-KOM www.ekokom.cz
Hyperbola – server o životním stylu www.hyperbola.cz
Stránky o parním čištění www.parnicistic.estranky.cz
Arnika
arnika.org
FSC (šetrné lesní hospodaření) www.czechfsc.cz
Myčky jako zdroj fosforu v komunálních vodách www.sinice.cz
Regionální produkty www.regionalni-znacky.cz
Zelené úřadování (ekologický provoz kanceláře) www.zeleneuradovani.cz
Toxikologické informační středisko www.tis-cz.cz

 

 

© LIPKA 2019