EKOŠKOLNÍK
▪ ekoprovoz budov
▪ zdravé stravování
▪ přírodní zahrady
Ekonomičtí pracovníci

Odkazy

Ekologický institud Veronica www.veronica.cz
Zelené úřadování www.zeleneuradovani.cz
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, hodnocení EMAS (inspirace) verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz
Cenia – zelené nakupování zelene-nakupovani
publikace Ekologicky šetrný, ekonomicky příznivý provoz kanceláře
ekopolitika.cz
Síť ekologických poraden STEP wiki.ekoporadna.cz
Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie ekowatt.cz
Portál o stavebnictví a energetických úsporách www.tzb-info.cz
Normy pro teploty v místnostech
vetrani.tzb-info.cz
Nazeleno.cz – chytrá řešení pro každého www.nazeleno.cz
Ekospotřebitel.cz (Rosa – společnost pro ekologické informace a aktivity Rosa) www.ekospotrebitel.cz
Umění vybírat (šetrné nakupování a další témata) www.umenivybirat.cz
Ekolist – zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii www.ekolist.cz
Ekomapa www.veronica.cz/ekomapa
Hnutí Duha www.hnutiduha.cz
Naučná stezka Problémy životního prostředí ve městě (Hnutí Brontosaurus a Toulcův dvůr) www.toulcuvdvur.cz/stezkazp
Ekologicky šetrné výrobky www.cenia.cz
Ekologická stopa
www.ekostopa.cz/
Program Ekoškola (sdružení Tereza) www.ekoskola.cz
České sdružení pro biomasu
biom.cz
Česko pije z vodovodu zvodovodu.cz
Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz
Jak třídit odpad
www.jaktridit.cz
Třídění odpadu www.trideniodpadu.cz
EKO-KOM www.ekokom.cz
Hyperbola – server o životním stylu www.hyperbola.cz
Arnika
arnika.org
FSC (šetrné lesní hospodaření) www.czechfsc.cz
Myčky jako zdroj fosforu v komunálních vodách www.sinice.cz
Regionální produkty www.regionalni-znacky.cz


 

 

 

© LIPKA 2019