EKOŠKOLNÍK
▪ ekoprovoz budov
▪ zdravé stravování
▪ přírodní zahrady
Zahradníci

Vzdělávací kurz Zakládání a údržba přírodních zahrad a parků

 

Objevte sílu přírody ve svých zahradách a přihlaste se na kurz věnovaný přírodním zahradám. Budeme se věnovat tématům jako například:

 • Zvýšení druhové rozmanitosti zahrad a parků x rostlinné invaze
 • Původní druhy rostlin, krajové odrůdy ovoce a zeleniny
 • Vodní prvky v zahradě
 • Zahradnické strategie pro suchá období
 • Zakládání a údržba vyvýšených a štěrkových záhonů
 • Živočichové a veřejná zeleň
 • Komunitní zahrady a urban gardening
 • Vertikální zahrady atp.

 

Navíc se můžete těšit na:

 • Inspirativní návštěvy přírodních zahrad v ČR i v Rakousku
 • Praktické semináře představující příklady dobré praxe
 • Odborné publikace o přírodních zahradách pro účastníky
 • Bezplatné konzultace v oblasti tvorby, uspořádání a údržby přírodních zahrad

 

Vzdělávací kurz tvoří 4 celodenní semináře, které probíhají v Brně, na lipkovém pracovišti Kamenná 20. Součástí kurzů jsou také 2 pro účastníky volitelné exkurze do přírodních zahrad v Rakousku, na Moravě i v Čechách, kde si budete moci prezentované poznatky takřka doslovně osahat. Jelikož na sebe jednotlivé semináře navazují, je nezbytné přihlásit se na celý kurz, nikoliv na jednotlivé semináře (podrobněji viz „Jak se přihlásit a co je k tomu potřeba“).

 

Účastníci kurzů obdrží:

 • Ucelenou sadu informačních materiálů k jednotlivým tématům seminářů
 • Publikaci Moje přírodní zahrada: Příručka zahradního vědění

 

Cena kurzů:

 • Cena kurzů pro školní rok 2015/2016: 2000 Kč vč. DPH.
 • V ceně je zahrnuto občerstvení, strava (obědy) a veškeré materiály, které účastníci v průběhu kurzu obdrží.
 • V ceně nejsou zahrnuty exkurze, které si účastníci hradí zvlášť. Orientační účastnická cena jedné exkurze je 750 Kč. Přesná cena bude zájemcům upřesněna vždy před danou akcí. Cena zahrnuje dopravu a vstupné do jednotlivých zahrad v Rakousku i tlumočnické služby…....

 

 

PROGRAM KURZU

 

Jednodílný obecný modul „Základy podpory biologické rozmanitosti v zahradnické praxi“

Termíny:                     12. 1. 2016

Místo konání:            Lipka – pracoviště Kamenná, Brno

Lektoři:                       Ing. Dana Křivánková

 

Témata, kterým se budeme věnovat:

 • Přírodě blízké způsoby hospodaření
 • Základní nástroje péče o přírodní biotopy
 • Druhová ochrana v praxi
 • Rostlinné invaze
 • Staré stromy, jejich význam a péče o ně
 • Význam a možnosti zadržení dešťové vody

 

Trojdílný specializovaný modul „Přírodní zahrady a parky“

Termíny:                     9. 2. 2016, 8. 3. 2016, 12. 4. 2016

Místo konání:            Lipka – pracoviště Kamenná, Brno

Lektoři:                       Ing. Dana Křivánková

 

Témata, kterým se budeme věnovat:

 • Přírodní zahrady: místo pro život a jejich využití ve veřejném prostoru
 • Ekonomické aspekty přírodního zahradničení
 • Mikrozahrady, jedlé balkóny, divoké balóny
 • Původní druhy rostlin a krajové odrůdy
 • Štěrkové záhony: jejich zakládání, údržba
 • Stanovištní okruhy trvalek a jejich sortiment
 • Staré odrůdy ovocných stromů v zahradě
 • Školní zahrady jako součást veřejné zeleně

 

Doporučenou, pro účastníky volitelnou, součástí kurzu jsou praktické exkurze do přírodních zahrad:

Termín:                17. 9. 2015 a 23. 5. 2016

Místo konání:     přírodní zahrady v Rakousku, přírodní zahrady v Čechách a na Moravě

 

Kurz je určen pro:

 • Zahradníky pečující o veřejnou zeleň
 • Školníky a správce školních zahrad

Podrobnosti o kurzech

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

pracoviště Kamenná

Dana Křivánková

Kamenná 20, 639 00 Brno

Tel.: 737 274 242

E-mail: dana.krivankova(at)lipka.cz

 

© LIPKA 2019