EKOŠKOLNÍK
▪ ekoprovoz budov
▪ zdravé stravování
▪ přírodní zahrady

Projekt Terapie přírodou a pro přírodu

Projekt Terapie přírodou a pro přírodu tvoří tří hlavní pilíře:

 

A1. Terapeutické zahrady

V duchu principů přírodního zahradničení bude vybudována série ukázkových terapeutických prvků v zahradě Domova pokojného stáří Kamenná v Brně a modelový africký záhon na zahradě speciální základní školy ve Velké Bíteši. Vedle toho v rámci projektu vytvoříme prototyp pojízdného záhonu, tzv. platamobilu, který je v rámci zahradní terapie využitelný zejména v pečovatelských zařízeních. Praktickou stránku platamobilu bude testovat Domov pokojného stáří Kamenná. Součástí přímé podpory vzniku přírodně-terapeutických zahrad bude také poradenství a vytvoření praktického manuálu pro zakládání terapeutických zahrad.

 

 

A2. Vzdělávání v oblasti zahradní terapie

Druhý projektový pilíř si bere za cíl navázat na (v předchozích projektech pilotovaný) vzdělávací systém, rozšířit ho a upevnit. V rámci projektu proběhnou dva odborné dlouhodobé kurzy o zahradní terapii a série samostatných seminářů o zahradní terapii pro specifické cílové skupiny (pedagogy, pracovníky sociálních a zdravotnických zařízení, zástupce veřejné správy a místních samospráv). Zároveň budou vydány dvě publikace věnované zahradní terapii.

 

 

A3. Zahradní terapie do strategických koncepcí a dokumentů

V rámci třetího pilíře budeme téma zakládání terapeutických zahrad prosazovat do strategických dokumentů krajů a státu. Věříme, že tím můžeme připravit prostor pro budoucí financování vzniku těchto zahrad. Vedle přímého lobbyingu budeme zároveň pro úředníky krajských úřadů a obecních municipalit pořádat vzdělávací akce, v rámci kterých se na vlastní oči budou moci přesvědčit o pozitivních účincích a vlivu zahradní terapie a terapeutických zahrad jako takových.

 

Projekt realizujeme ve spolupráci s Domovem pokojného stáří Brno, Kamenná a speciální Základní školou Velká Bíteš

V

ěcná manažerka: Dana Křivánková, dana.krivankova(at)lipka.cz

Manažerka projektu: Dana Nováková, dana.novakova(at)lipka.cz

 

Projekt je realizován v období od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2017.

 

Projekt Terapie přírodou a pro přírodu probíhá díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředíMinisterstva životního prostředí ČR.

 

© LIPKA 2019