EKOŠKOLNÍK
▪ ekoprovoz budov
▪ zdravé stravování
▪ přírodní zahrady

Projekt Rozšíření vybraných profesí o environmentální přesah

Učitelé a pedagogičtí pracovníci si v dnešní době mohou vybrat z široké a pestré nabídky vzdělávacích programů. To samé se ovšem nedá říct o lidech, kteří stojí v pozadí a bez kterých by se provoz žádné školy ani úřadu neobešel. Bez lidí zajišťujících úklid a údržbu budov, ekonomických a administrativních pracovníků, kuchařů, ale třeba také zahradníků. A právě jim jsou určeny naše kurzy.

 

Vzdělávací cykly jsou zaměřeny především na environmentální témata v těchto třech základních oblastech:

 • Ekoprovoz budov a administrativa
 • Ekoprovoz kuchyní a jídelen, zdravé stravování
 • Přírodně šetrná úprava zahrad a parků a využití zahradní terapie

Součástí všech kurzů jsou praktické exkurze, v rámci kterých navštěvuje místa dobré praxe a modelové provozy.

 

 

Ekoprovoz budov

Vzdělávací celek Ekoprovoz budov se věnuje ekologicky šetrným postupům, které lze uplatit při běžném provozu škol a institucí. Kurzy jsou sestaveny na míru pro jednotlivé profese (uklízečky, provozní, ekonomicko-administrativní pracovníci) podle toho, jaká témata ve své praxi nejčastěji využívají. Mezi oblasti, jimž se v kurzech věnujeme, patří:

 • Ekologicky šetrné úklidové prostředky a postupy
 • Hospodaření s vodou
 • Vytápění, energeticky úsporná opatření při provozu budov
 • Třídění odpadů, bioodpad a kompost, využívání obnovitelných materiálů, recyklace
 • Zelené úřadování a ekologický provoz kanceláře
 • Koncepce snižování ekologické stopy školy

 

Zdravější stravování

S rostoucím zájmem lidí o zdravý životní styl se i běžné kuchyňské provozy stále častěji setkávají s novými požadavky a výzvami. Náš kurz má přiblížit nejen téma zdravého stravování, ale také různé stravovací styly. V praxi účastníkům předvedeme vaření z netradičních surovin a mnoho dalšího. Během kurzu se dotkneme například témat:

 • Bezmasé a vegetariánské vaření
 • Vaření z biopotravin a regionálních produktů
 • Používání netradičních a málo rozšířených plodin (bulghur, cizrna aj.)
 • Šetrné spotřebitelství, ekologický provoz kuchyně, minimalizace odpadů, kompost
 • Ekologicky šetrné úklidové prostředky
 • Školní zahrada a využití výpěstků

 

 

Přírodní zahrady a parky

Poslední oblast je věnována přírodě šetrným postupům při údržbě zeleně a přírodních zahrad, představuje původní druhy rostlin a krajové odrůdy, které mohou zahrady obohatit. Samostatný seminář je věnován také tzv. zahradní terapii. Jedná se o terapeuticky pozitivní vliv pobytu v přírodě, metody aktivizace klientů, možnosti zapojení klientů do vybraných zahradnických činností či arteterapeutické využití prostoru zahrad a přírodních materiálů zde vypěstovaných. Součástí budou exkurze do ukázkových zahrad v České republice.

 

Zajímavosti o projektu

 • Ve školním roce 2014/2015 jsme uspořádali celkem 19 vzdělávacích akcí (seminářů, exkurzí) v rozsahu 138 hodin
 • Kurzů se zúčastnilo 76 účastníků
 • Pro účastníky kurzů jsme vydali designové desky s motivem bylinek a brožuru projektových receptů "Malá kuchařka pro velké vaření"
 • V rámci projektu vznikl dokumentární film Ivana Stříteského „Jak roste chléb“

 

Koordinátorka projektu: Zdeňka Jičínská, zdenka.jicinska(at)lipka.cz

Manažerka projektu: Dana Nováková, dana.novakova(at)lipka.cz

 

Projekt byl realizován v období 1. 9. 2013 až 30. 6. 2015.

 

Projekt Rozšíření vybraných profesí o environmentální přesah, CZ.1.07/3.2.04/05.0050 byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

© LIPKA 2019