EKOŠKOLNÍK
▪ ekoprovoz budov
▪ zdravé stravování
▪ přírodní zahrady
Zahradníci

Jednorázové semináře a exkurze o zahradní terapii

 

Vedle dlouhodobého vzdělávání nabízíme zájemcům také řadu jednorázových akcí: seminářů a exkurzí. Cílem jednodenních seminářů je představit zahradní terapii jako takovou a jejich program se liší podle toho, pro jakou skupinu (pedagogové, zdravotníci, sociální pracovníci atp.) je semináře určen. Oproti tomu exkurze nabízí příležitost vidět a zažít si zahradní terapii takzvaně na vlastní kůži. V rámci exkurzí navštěvujeme vybrané a praxí ověřené přírodní a terapeutické zahrady, kde se účastníci mohou seznámit (a vyzkoušet si) jednotlivé zahradě terapeutické prvky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© LIPKA 2019