EKOŠKOLNÍK
▪ ekoprovoz budov
▪ zdravé stravování
▪ přírodní zahrady
Správci budov

Správci budov

 

Provoz budov patří mezi oblasti, které mohou podstatnou měrou přispívat k ochraně, ale také zatěžování životního prostředí. Vytápění, spotřeba energií, vody, ale i nastavení odpadového hospodářství a mnoho dalšího. Všem těmto tématům se bude věnovat náš kurz, jehož součástí bude i praktická exkurze do ukázkového provozu.

 

Kurz je určen zejména pracovníkům působícím v Jihomoravském kraji.

 

NEPŘEHLÉDNĚTE

Kalendář akcí

Další vzdělávací kurzy připravujeme. O jejich termínech budete včas informováni.

 

 

Více o přírodních zahradách a vzdělávacích kurzech zde.© LIPKA 2019