EKOŠKOLNÍK
▪ ekoprovoz budov
▪ zdravé stravování
▪ přírodní zahrady
Zahradníci

Zahradníci

 

 

Téma přírodních terapeutických zahrad představuje obrovský, v současné době nevyužitý potenciál. Příkladným způsobem zde dochází ke skloubení zájmů ochrany přírody s uživatelskou a edukativní funkcí. Rozvojem těchto zahrad podporujeme vznik enkláv ostrůvků zeleně, které mají potenciál stát se regionálními biocentry a biokoridory.

 

Přírodní terapeutické zahrady zároveň přivádí přírodu k lidem, kteří až doposud stáli mimo hlavní zájem EVVO, mezi zdravotně i sociálně znevýhodněné a seniory pobývající v sociálních a zdravotnických zařízeních. Pro je jedním z našich cílů vytvoření komplexní nabídky krátkodobého a dlouhodobého vzdělávání v oblasti zakládání přírodních terapeutických zahrad a zahradní terapie.

 

Pro všechny, kteří chtějí založit vlastní terapeutickou zahradu, jsme připravili praktický manuál.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Kalendář akcí

Další vzdělávací kurzy připravujeme. O jejich termínech budete včas informováni.

 

 

Více o přírodních zahradách a vzdělávacích kurzech zde.© LIPKA 2019